Musei- & hembygdsverksamhet
Övriga evenemang
Gustaviansk afton Gustaviansk afton Gustaviansk afton 30.9 anno 2017 kl 18

Hans Majestäts Konungens Furirsboställe, Oravais

Ni äro hjärtligen välkomna på Gustavianska afton.

Anmälningar senast 25 september till Restaurang Ädelbragd,
Kenny Sundqvist, tel. +358 50 343 2642.
Arrangörer: Oravais historiska förening, Österbottniska fornforskningssällskapet och Restaurang Ädelbragd
Närmaste tidpunkt:
Lördag 30.9.2017 kl. 18:00 - 23:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.oravais1808.fi
Prisinformation:
Pris meddelas senare!
Arrangör:
Oravais Historiska Förening
Slagfältsvägen 130
66800 Oravias
Webbplats: http://www.oravais1808.fi
Plats för evenemanget:
Slagfältsvägen 130
Slagfältsvägen 130
Musei- & hembygdsverksamhet
Övriga evenemang
Gustaviansk afton Gustaviansk afton Gustaviansk afton 30.9 anno 2017 kl 18

Hans Majestäts Konungens Furirsboställe, Oravais

Ni äro hjärtligen välkomna på Gustavianska afton.

Anmälningar senast 25 september till Restaurang Ädelbragd,
Kenny Sundqvist, tel. +358 50 343 2642.
Arrangörer: Oravais historiska förening, Österbottniska fornforskningssällskapet och Restaurang Ädelbragd
Närmaste tidpunkt:
Lördag 30.9.2017 kl. 18:00 - 23:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.oravais1808.fi
Prisinformation:
Pris meddelas senare!
Arrangör:
Oravais Historiska Förening
Slagfältsvägen 130
66800 Oravias
Webbplats: http://www.oravais1808.fi
Plats för evenemanget:
Slagfältsvägen 130
Slagfältsvägen 130
Musei- & hembygdsverksamhet
Övriga evenemang
Gustaviansk afton Gustaviansk afton Gustaviansk afton 30.9 anno 2017 kl 18

Hans Majestäts Konungens Furirsboställe, Oravais

Ni äro hjärtligen välkomna på Gustavianska afton.

Anmälningar senast 25 september till Restaurang Ädelbragd,
Kenny Sundqvist, tel. +358 50 343 2642.
Arrangörer: Oravais historiska förening, Österbottniska fornforskningssällskapet och Restaurang Ädelbragd
Närmaste tidpunkt:
Lördag 30.9.2017 kl. 18:00 - 23:00
Övriga tidpunkter:
Evenemangets hemsida:
http://www.oravais1808.fi
Prisinformation:
Pris meddelas senare!
Arrangör:
Oravais Historiska Förening
Slagfältsvägen 130
66800 Oravias
Webbplats: http://www.oravais1808.fi
Plats för evenemanget:
Slagfältsvägen 130
Slagfältsvägen 130
Anmäl evenemanget som osakligt