Conferences, Courses, Fairs & Seminars
Bokslut och beskattning För dig som har några års arbetserfarenhet av bokföring och önskar fördjupa eller uppdatera dina kunskaper Målsättningen med programmet är att ge dig konkreta och verklighetsförankrade verktyg och arbetssätt samt stärka ditt kunnande inom bokslutsrelaterade arbetsprocesser samt frågor som berör företagets beskattning. Målsättningen är också att skapa förutsättningar för ett professionellt och effektivt handhavande av dessa frågor inom den egna organisationen med kunden i fokus.
Closest date:
Thursday 8.12.2022 9:00 - 12:00
Dates:
8.12.2022 9:00 - 12:00
9.12.2022 9:00 - 12:00
Event homepage:
https://www.hankensse.fi/programmes/bokslut-och-beskattning
Price information:
I priset ingår live föreläsningar, föreläsningsmaterial, och ett digitalt diplom. För hela programmet: 1390 euro (+ moms 24 %) per person.
Organizer:
Hanken SSE Executive Education
Kirjastonkatu 16
65100 Vaasa
Phone: +358414514600
Email: vaasa@hankensse.fi
Homepage: http://www.hankensse.fi
Event location:
Online participation possible.
Finland
Anmälan
Conferences, Courses, Fairs & Seminars
Bokslut och beskattning För dig som har några års arbetserfarenhet av bokföring och önskar fördjupa eller uppdatera dina kunskaper Målsättningen med programmet är att ge dig konkreta och verklighetsförankrade verktyg och arbetssätt samt stärka ditt kunnande inom bokslutsrelaterade arbetsprocesser samt frågor som berör företagets beskattning. Målsättningen är också att skapa förutsättningar för ett professionellt och effektivt handhavande av dessa frågor inom den egna organisationen med kunden i fokus.
Closest date:
Thursday 8.12.2022 9:00 - 12:00
Dates:
8.12.2022 9:00 - 12:00
9.12.2022 9:00 - 12:00
Event homepage:
https://www.hankensse.fi/programmes/bokslut-och-beskattning
Price information:
I priset ingår live föreläsningar, föreläsningsmaterial, och ett digitalt diplom. För hela programmet: 1390 euro (+ moms 24 %) per person.
Organizer:
Hanken SSE Executive Education
Kirjastonkatu 16
65100 Vaasa
Phone: +358414514600
Email: vaasa@hankensse.fi
Homepage: http://www.hankensse.fi
Event location:
Online participation possible.
Finland
Anmälan
Conferences, Courses, Fairs & Seminars
Bokslut och beskattning För dig som har några års arbetserfarenhet av bokföring och önskar fördjupa eller uppdatera dina kunskaper Målsättningen med programmet är att ge dig konkreta och verklighetsförankrade verktyg och arbetssätt samt stärka ditt kunnande inom bokslutsrelaterade arbetsprocesser samt frågor som berör företagets beskattning. Målsättningen är också att skapa förutsättningar för ett professionellt och effektivt handhavande av dessa frågor inom den egna organisationen med kunden i fokus.
Closest date:
Thursday 8.12.2022 9:00 - 12:00
Dates:
8.12.2022 9:00 - 12:00
9.12.2022 9:00 - 12:00
Event homepage:
https://www.hankensse.fi/programmes/bokslut-och-beskattning
Price information:
I priset ingår live föreläsningar, föreläsningsmaterial, och ett digitalt diplom. För hela programmet: 1390 euro (+ moms 24 %) per person.
Organizer:
Hanken SSE Executive Education
Kirjastonkatu 16
65100 Vaasa
Phone: +358414514600
Email: vaasa@hankensse.fi
Homepage: http://www.hankensse.fi
Event location:
Online participation possible.
Finland
Anmälan
Report this event