Museums & Folklore
Böjande ljus 4.12.2021 – 13.3.2022 Böjande ljus är ett kollektiv för ljuskonst som har koncentrerat sig på ljusmålerifotografering. Förutom sin kärnkompetens, ljusmåleriet, gör gruppen ljusinstallationer såsom projektionskartläggning, ljusskulpturer och interaktiva ljusverk. Böjande ljus är inom ljusmålerikonsten i Finland en pionjärgrupp vars medlemmar har utvecklat ett flertal ljusmåleritekniker och stilriktningar som har spritt sig över världen. Ljusmåleriteknikerna som Böjande ljus representerar växlar från ljustopografi som skapar tredimensionella rum till ljusmålerisskanning och till och med landskapsskanning som förverkligas inifrån en plastpåse.

Till konstnärsgruppen Böjande ljus hör: Jukka Laine, Janne Parviainen, Jani Parviainen, Hannu Huhtamo, Juha Forsander, Jenni Granqvist, Jannis Sid, Katerina Dotneboya, Lauri Laurén, Markus Lohikoski, Ville Olaskari och Olli Lehtinen.
Closest date:
Wednesday 26.1.2022 11:00 - 17:00
Dates:
26.1.2022 11:00 - 17:00
27.1.2022 11:00 - 17:00
28.1.2022 11:00 - 17:00
29.1.2022 11:00 - 17:00
30.1.2022 11:00 - 17:00
Show more...
Price information:
Free event
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Vasa konsthall
Vaasan taidehalli
Museums & Folklore
Böjande ljus 4.12.2021 – 13.3.2022 Böjande ljus är ett kollektiv för ljuskonst som har koncentrerat sig på ljusmålerifotografering. Förutom sin kärnkompetens, ljusmåleriet, gör gruppen ljusinstallationer såsom projektionskartläggning, ljusskulpturer och interaktiva ljusverk. Böjande ljus är inom ljusmålerikonsten i Finland en pionjärgrupp vars medlemmar har utvecklat ett flertal ljusmåleritekniker och stilriktningar som har spritt sig över världen. Ljusmåleriteknikerna som Böjande ljus representerar växlar från ljustopografi som skapar tredimensionella rum till ljusmålerisskanning och till och med landskapsskanning som förverkligas inifrån en plastpåse. Till konstnärsgruppen Böjande ljus hör: Jukka Laine, Janne Parviainen, Jani Parviainen, Hannu Huhtamo, Juha Forsander, Jenni Granqvist, Jannis Sid, Katerina Dotneboya, Lauri Laurén, Markus Lohikoski, Ville Olaskari och Olli Lehtinen.
Closest date:
Wednesday 26.1.2022 11:00 - 17:00
Dates:
26.1.2022 11:00 - 17:00
27.1.2022 11:00 - 17:00
28.1.2022 11:00 - 17:00
29.1.2022 11:00 - 17:00
30.1.2022 11:00 - 17:00
Show more...
Price information:
Free event
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Vasa konsthall
Vaasan taidehalli
Museums & Folklore
Böjande ljus 4.12.2021 – 13.3.2022 Böjande ljus är ett kollektiv för ljuskonst som har koncentrerat sig på ljusmålerifotografering. Förutom sin kärnkompetens, ljusmåleriet, gör gruppen ljusinstallationer såsom projektionskartläggning, ljusskulpturer och interaktiva ljusverk. Böjande ljus är inom ljusmålerikonsten i Finland en pionjärgrupp vars medlemmar har utvecklat ett flertal ljusmåleritekniker och stilriktningar som har spritt sig över världen. Ljusmåleriteknikerna som Böjande ljus representerar växlar från ljustopografi som skapar tredimensionella rum till ljusmålerisskanning och till och med landskapsskanning som förverkligas inifrån en plastpåse. Till konstnärsgruppen Böjande ljus hör: Jukka Laine, Janne Parviainen, Jani Parviainen, Hannu Huhtamo, Juha Forsander, Jenni Granqvist, Jannis Sid, Katerina Dotneboya, Lauri Laurén, Markus Lohikoski, Ville Olaskari och Olli Lehtinen.
Closest date:
Wednesday 26.1.2022 11:00 - 17:00
Dates:
26.1.2022 11:00 - 17:00
27.1.2022 11:00 - 17:00
28.1.2022 11:00 - 17:00
29.1.2022 11:00 - 17:00
30.1.2022 11:00 - 17:00
Show more...
Price information:
Free event
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Vasa konsthall
Vaasan taidehalli
Report this event