Museums & Folklore
Jan-Erik Andersson: Fritt rum 17.9.2021-13.3.2022 Jan-Erik Andersson: Fritt rum 17.9.2021-13.3.2022 Jan-Erik Andersson (f.1954) har under hela sin fyrtioåriga karriär ifrågasatt konstens och samhällets regler med överraskande och berättande verk. Till konstnärens mångsidiga produktion hör såväl performanser, rumskonst, video-, fotografi- och ljudverk, skulpturer som arkitektur, och av allt detta får man på Österbottens museum se ett mångsidigt urval.
Closest date:
Tuesday 30.11.2021 10:00 - 17:00
Dates:
30.11.2021 10:00 - 17:00
1.12.2021 10:00 - 17:00
2.12.2021 10:00 - 17:00
3.12.2021 10:00 - 17:00
4.12.2021 10:00 - 17:00
Show more...
Price information:
Öppet: tisdag–söndag 10–17 Inträde: 7,20 € / 4,80 € / under 18 åringar gratis. Museigatan 3, Vasa
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Österbottens museum
Finland
Museums & Folklore
Jan-Erik Andersson: Fritt rum 17.9.2021-13.3.2022 Jan-Erik Andersson: Fritt rum 17.9.2021-13.3.2022 Jan-Erik Andersson (f.1954) har under hela sin fyrtioåriga karriär ifrågasatt konstens och samhällets regler med överraskande och berättande verk. Till konstnärens mångsidiga produktion hör såväl performanser, rumskonst, video-, fotografi- och ljudverk, skulpturer som arkitektur, och av allt detta får man på Österbottens museum se ett mångsidigt urval.
Closest date:
Tuesday 30.11.2021 10:00 - 17:00
Dates:
30.11.2021 10:00 - 17:00
1.12.2021 10:00 - 17:00
2.12.2021 10:00 - 17:00
3.12.2021 10:00 - 17:00
4.12.2021 10:00 - 17:00
Show more...
Price information:
Öppet: tisdag–söndag 10–17 Inträde: 7,20 € / 4,80 € / under 18 åringar gratis. Museigatan 3, Vasa
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Österbottens museum
Finland
Museums & Folklore
Jan-Erik Andersson: Fritt rum 17.9.2021-13.3.2022 Jan-Erik Andersson: Fritt rum 17.9.2021-13.3.2022 Jan-Erik Andersson (f.1954) har under hela sin fyrtioåriga karriär ifrågasatt konstens och samhällets regler med överraskande och berättande verk. Till konstnärens mångsidiga produktion hör såväl performanser, rumskonst, video-, fotografi- och ljudverk, skulpturer som arkitektur, och av allt detta får man på Österbottens museum se ett mångsidigt urval.
Closest date:
Tuesday 30.11.2021 10:00 - 17:00
Dates:
30.11.2021 10:00 - 17:00
1.12.2021 10:00 - 17:00
2.12.2021 10:00 - 17:00
3.12.2021 10:00 - 17:00
4.12.2021 10:00 - 17:00
Show more...
Price information:
Öppet: tisdag–söndag 10–17 Inträde: 7,20 € / 4,80 € / under 18 åringar gratis. Museigatan 3, Vasa
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Österbottens museum
Finland
Report this event