Museums & Folklore
Elina Helkala – In Memoriam Elina Helkala – In Memoriam i Vasa konsthallen 12.8- 3.10.2021 Vad kommer det att finnas i världen efter människan eller hurudan skulle världen vara om här aldrig hade funnits människor? Dessa frågor är utgångspunkten i Elina Helkalas separatutställning i Vasa konsthall. Konstnären oroar sig för det ohållbara utnyttjandet av naturen. Hon behandlar temat med hjälp av en speciell teknik och ett speciellt material: Helkala har som sitt arbetsredskap elden, som i all sin skönhet och destruktivitet är en viktig del av hennes verks födelseprocess.

Huvudmaterialet i verken är träet i dess olika former. Konstnären har utvecklat en teknik som hon kallar eldmåleri, i vilken hon karboniserar faner.

Elina Helkala behandlar i sina verk miljökatastrofer som människan åstadkommit såsom uppvärmningen av klimatet och den utrotningsvåg som redan pågår. Egna erfarenheter av terräng- och skogsbränder under torra somrar samt de stora skogsbränderna runt om i världen under de senaste åren erbjuder material för konstnären.

Elina Helkala (f. 1987) bor och arbetar i Reso. Helkala har en bildartesanexamen från Kouvolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos (Kouvola hantverks- och konstindustriakademi) och en fornteknikartesanexamen från Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos (Sydvästra Finlands hantverks- och konstindustriakademi). Helkala har nyligen utexaminerats som bildkonstnär vid Åbo Yrkeshögskola. Utställningen stöds av Illustratörerna i Finland rf (Kuvittajat ry).
Closest date:
Sunday 19.9.2021 11:00 - 17:00
Dates:
19.9.2021 11:00 - 17:00
21.9.2021 11:00 - 17:00
22.9.2021 11:00 - 17:00
23.9.2021 11:00 - 17:00
24.9.2021 11:00 - 17:00
Show more...
Price information:
Free event
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Vasa konsthall
Finland
Museums & Folklore
Elina Helkala – In Memoriam Elina Helkala – In Memoriam i Vasa konsthallen 12.8- 3.10.2021 Vad kommer det att finnas i världen efter människan eller hurudan skulle världen vara om här aldrig hade funnits människor? Dessa frågor är utgångspunkten i Elina Helkalas separatutställning i Vasa konsthall. Konstnären oroar sig för det ohållbara utnyttjandet av naturen. Hon behandlar temat med hjälp av en speciell teknik och ett speciellt material: Helkala har som sitt arbetsredskap elden, som i all sin skönhet och destruktivitet är en viktig del av hennes verks födelseprocess. Huvudmaterialet i verken är träet i dess olika former. Konstnären har utvecklat en teknik som hon kallar eldmåleri, i vilken hon karboniserar faner. Elina Helkala behandlar i sina verk miljökatastrofer som människan åstadkommit såsom uppvärmningen av klimatet och den utrotningsvåg som redan pågår. Egna erfarenheter av terräng- och skogsbränder under torra somrar samt de stora skogsbränderna runt om i världen under de senaste åren erbjuder material för konstnären. Elina Helkala (f. 1987) bor och arbetar i Reso. Helkala har en bildartesanexamen från Kouvolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos (Kouvola hantverks- och konstindustriakademi) och en fornteknikartesanexamen från Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos (Sydvästra Finlands hantverks- och konstindustriakademi). Helkala har nyligen utexaminerats som bildkonstnär vid Åbo Yrkeshögskola. Utställningen stöds av Illustratörerna i Finland rf (Kuvittajat ry).
Closest date:
Sunday 19.9.2021 11:00 - 17:00
Dates:
19.9.2021 11:00 - 17:00
21.9.2021 11:00 - 17:00
22.9.2021 11:00 - 17:00
23.9.2021 11:00 - 17:00
24.9.2021 11:00 - 17:00
Show more...
Price information:
Free event
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Vasa konsthall
Finland
Museums & Folklore
Elina Helkala – In Memoriam Elina Helkala – In Memoriam i Vasa konsthallen 12.8- 3.10.2021 Vad kommer det att finnas i världen efter människan eller hurudan skulle världen vara om här aldrig hade funnits människor? Dessa frågor är utgångspunkten i Elina Helkalas separatutställning i Vasa konsthall. Konstnären oroar sig för det ohållbara utnyttjandet av naturen. Hon behandlar temat med hjälp av en speciell teknik och ett speciellt material: Helkala har som sitt arbetsredskap elden, som i all sin skönhet och destruktivitet är en viktig del av hennes verks födelseprocess. Huvudmaterialet i verken är träet i dess olika former. Konstnären har utvecklat en teknik som hon kallar eldmåleri, i vilken hon karboniserar faner. Elina Helkala behandlar i sina verk miljökatastrofer som människan åstadkommit såsom uppvärmningen av klimatet och den utrotningsvåg som redan pågår. Egna erfarenheter av terräng- och skogsbränder under torra somrar samt de stora skogsbränderna runt om i världen under de senaste åren erbjuder material för konstnären. Elina Helkala (f. 1987) bor och arbetar i Reso. Helkala har en bildartesanexamen från Kouvolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos (Kouvola hantverks- och konstindustriakademi) och en fornteknikartesanexamen från Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos (Sydvästra Finlands hantverks- och konstindustriakademi). Helkala har nyligen utexaminerats som bildkonstnär vid Åbo Yrkeshögskola. Utställningen stöds av Illustratörerna i Finland rf (Kuvittajat ry).
Closest date:
Sunday 19.9.2021 11:00 - 17:00
Dates:
19.9.2021 11:00 - 17:00
21.9.2021 11:00 - 17:00
22.9.2021 11:00 - 17:00
23.9.2021 11:00 - 17:00
24.9.2021 11:00 - 17:00
Show more...
Price information:
Free event
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Vasa konsthall
Finland
Report this event