Museums & Folklore
1868 – 2021 – 2068 1868 – 2021 – 2068 12.6.-24.10.2021 Utställningen 1868/2021/2068 vid Kuntsis museum för modern konst lyfter fram omfattande samhälleliga strukturer och problem, vilkas verkan på människors liv är lika stor i nutid som i det förgångna och i framtiden. Namnet på utställningen, en serie årtal, symboliserar denna tidslinje.
Closest date:
Sunday 19.9.2021 11:00 - 17:00
Dates:
19.9.2021 11:00 - 17:00
21.9.2021 11:00 - 17:00
22.9.2021 11:00 - 17:00
23.9.2021 11:00 - 17:00
24.9.2021 11:00 - 17:00
Show more...
Event homepage:
http://www.vaasankaupunginmuseot.fi
Price information:
9/6€
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Kuntsi museum för modern konst
Finland
Museums & Folklore
1868 – 2021 – 2068 1868 – 2021 – 2068 12.6.-24.10.2021 Utställningen 1868/2021/2068 vid Kuntsis museum för modern konst lyfter fram omfattande samhälleliga strukturer och problem, vilkas verkan på människors liv är lika stor i nutid som i det förgångna och i framtiden. Namnet på utställningen, en serie årtal, symboliserar denna tidslinje.
Closest date:
Sunday 19.9.2021 11:00 - 17:00
Dates:
19.9.2021 11:00 - 17:00
21.9.2021 11:00 - 17:00
22.9.2021 11:00 - 17:00
23.9.2021 11:00 - 17:00
24.9.2021 11:00 - 17:00
Show more...
Event homepage:
http://www.vaasankaupunginmuseot.fi
Price information:
9/6€
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Kuntsi museum för modern konst
Finland
Museums & Folklore
1868 – 2021 – 2068 1868 – 2021 – 2068 12.6.-24.10.2021 Utställningen 1868/2021/2068 vid Kuntsis museum för modern konst lyfter fram omfattande samhälleliga strukturer och problem, vilkas verkan på människors liv är lika stor i nutid som i det förgångna och i framtiden. Namnet på utställningen, en serie årtal, symboliserar denna tidslinje.
Closest date:
Sunday 19.9.2021 11:00 - 17:00
Dates:
19.9.2021 11:00 - 17:00
21.9.2021 11:00 - 17:00
22.9.2021 11:00 - 17:00
23.9.2021 11:00 - 17:00
24.9.2021 11:00 - 17:00
Show more...
Event homepage:
http://www.vaasankaupunginmuseot.fi
Price information:
9/6€
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Kuntsi museum för modern konst
Finland
Report this event