Museums & Folklore
Vasa 400 Österbottens museum Utställningen Vasa 400 introducerar besökaren i Vasa stads 400-åriga historia. Utställningen är permanent utställd på Österbottens museums första våning. Den öppnades år 2006, när det hade gått 400 år sedan Vasa stad grundades.

Utställningen berättar berättelser ur Vasa stads historia, vilken börjar år 1606 och slutar i det nära förflutna. Berättelserna har som sina teman bl.a. förhållanden och händelser som har format samhället, förvaltningen, utbildningen, människornas utkomst, vardag och fest. På utställningen kan besökaren också fundera över kvinnans samhälleliga position.
Closest date:
Wednesday 27.10.2021 10:00 - 17:00
Dates:
27.10.2021 10:00 - 17:00
28.10.2021 10:00 - 17:00
29.10.2021 10:00 - 17:00
30.10.2021 10:00 - 17:00
31.10.2021 10:00 - 17:00
Show more...
Event homepage:
https://vaasankaupunginmuseot.fi/pohjanmaan-museo/nayttelyt-ja-tapahtumat/vaasa-400/
Price information:
7,20 € / 4,80 € / under 18 åringar gratis.
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Museigatan 3, Vasa
Finland
Museums & Folklore
Vasa 400 Österbottens museum Utställningen Vasa 400 introducerar besökaren i Vasa stads 400-åriga historia. Utställningen är permanent utställd på Österbottens museums första våning. Den öppnades år 2006, när det hade gått 400 år sedan Vasa stad grundades. Utställningen berättar berättelser ur Vasa stads historia, vilken börjar år 1606 och slutar i det nära förflutna. Berättelserna har som sina teman bl.a. förhållanden och händelser som har format samhället, förvaltningen, utbildningen, människornas utkomst, vardag och fest. På utställningen kan besökaren också fundera över kvinnans samhälleliga position.
Closest date:
Wednesday 27.10.2021 10:00 - 17:00
Dates:
27.10.2021 10:00 - 17:00
28.10.2021 10:00 - 17:00
29.10.2021 10:00 - 17:00
30.10.2021 10:00 - 17:00
31.10.2021 10:00 - 17:00
Show more...
Event homepage:
https://vaasankaupunginmuseot.fi/pohjanmaan-museo/nayttelyt-ja-tapahtumat/vaasa-400/
Price information:
7,20 € / 4,80 € / under 18 åringar gratis.
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Museigatan 3, Vasa
Finland
Museums & Folklore
Vasa 400 Österbottens museum Utställningen Vasa 400 introducerar besökaren i Vasa stads 400-åriga historia. Utställningen är permanent utställd på Österbottens museums första våning. Den öppnades år 2006, när det hade gått 400 år sedan Vasa stad grundades. Utställningen berättar berättelser ur Vasa stads historia, vilken börjar år 1606 och slutar i det nära förflutna. Berättelserna har som sina teman bl.a. förhållanden och händelser som har format samhället, förvaltningen, utbildningen, människornas utkomst, vardag och fest. På utställningen kan besökaren också fundera över kvinnans samhälleliga position.
Closest date:
Wednesday 27.10.2021 10:00 - 17:00
Dates:
27.10.2021 10:00 - 17:00
28.10.2021 10:00 - 17:00
29.10.2021 10:00 - 17:00
30.10.2021 10:00 - 17:00
31.10.2021 10:00 - 17:00
Show more...
Event homepage:
https://vaasankaupunginmuseot.fi/pohjanmaan-museo/nayttelyt-ja-tapahtumat/vaasa-400/
Price information:
7,20 € / 4,80 € / under 18 åringar gratis.
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Museigatan 3, Vasa
Finland
Report this event