Museums & Folklore
Poppelgränd och andra verk ur Emil Aaltonens samling Tikanojas konsthem Bergsrådet och skofabrikören Emil Aaltonen (1869–1949), som verkade i Tammerfors, samlade under 1910–1940-talen en avsevärd konstkollektion, som består av betydande finländska verk från 1800- och 1900-talen samt av äldre europeisk konst. Till Aaltonens favoriter hörde bland annat Albert Edelfelt och bröderna von Wright.
Closest date:
Saturday 22.8.2020 10:00 - 17:00
Dates:
Event homepage:
https://vaasankaupunginmuseot.fi/tikanoja/nayttelyt-ja-tapahtumat/esilla-nyt/
Price information:
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis.
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
Finland
Museums & Folklore
Poppelgränd och andra verk ur Emil Aaltonens samling Tikanojas konsthem Bergsrådet och skofabrikören Emil Aaltonen (1869–1949), som verkade i Tammerfors, samlade under 1910–1940-talen en avsevärd konstkollektion, som består av betydande finländska verk från 1800- och 1900-talen samt av äldre europeisk konst. Till Aaltonens favoriter hörde bland annat Albert Edelfelt och bröderna von Wright.
Closest date:
Saturday 22.8.2020 10:00 - 17:00
Dates:
Event homepage:
https://vaasankaupunginmuseot.fi/tikanoja/nayttelyt-ja-tapahtumat/esilla-nyt/
Price information:
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis.
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
Finland
Museums & Folklore
Poppelgränd och andra verk ur Emil Aaltonens samling Tikanojas konsthem Bergsrådet och skofabrikören Emil Aaltonen (1869–1949), som verkade i Tammerfors, samlade under 1910–1940-talen en avsevärd konstkollektion, som består av betydande finländska verk från 1800- och 1900-talen samt av äldre europeisk konst. Till Aaltonens favoriter hörde bland annat Albert Edelfelt och bröderna von Wright.
Closest date:
Saturday 22.8.2020 10:00 - 17:00
Dates:
Event homepage:
https://vaasankaupunginmuseot.fi/tikanoja/nayttelyt-ja-tapahtumat/esilla-nyt/
Price information:
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis.
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
Finland
Report this event