Literature
Försäljning av avskrivet material vid Korsholms bibliotek Vid huvudbiblioteket säljs avskrivet material under tiden 22.2. till 31.3.2020. Vid huvudbiblioteket säljs avskrivet material lördag 22.2. till tisdag 31.3.2020.
Under den första veckan säljs endast tidskrifter, fr.o.m. 2.3 även böcker.

Välkomna!
Closest date:
Tuesday 31.3.2020 10:00 - 20:00
Dates:
Event homepage:
https://www.fredrikabiblioteken.fi/sv/news/f%C3%B6rs%C3%A4ljning-av-b%C3%B6cker
Price information:
Free event
Organizer:
Korsholms bibliotek
Skolvägen 1
65610 Korsholm
Phone: 06 327 7270
Email: biblioteket@korsholm.fi
Homepage: https://www.fredrikabiblioteken.fi/
Event location:
Korsholms bibliotek, Skolvägen 1, 65610 Korsholm
Finland
Literature
Försäljning av avskrivet material vid Korsholms bibliotek Vid huvudbiblioteket säljs avskrivet material under tiden 22.2. till 31.3.2020. Vid huvudbiblioteket säljs avskrivet material lördag 22.2. till tisdag 31.3.2020. Under den första veckan säljs endast tidskrifter, fr.o.m. 2.3 även böcker. Välkomna!
Closest date:
Tuesday 31.3.2020 10:00 - 20:00
Dates:
Event homepage:
https://www.fredrikabiblioteken.fi/sv/news/f%C3%B6rs%C3%A4ljning-av-b%C3%B6cker
Price information:
Free event
Organizer:
Korsholms bibliotek
Skolvägen 1
65610 Korsholm
Phone: 06 327 7270
Email: biblioteket@korsholm.fi
Homepage: https://www.fredrikabiblioteken.fi/
Event location:
Korsholms bibliotek, Skolvägen 1, 65610 Korsholm
Finland
Literature
Försäljning av avskrivet material vid Korsholms bibliotek Vid huvudbiblioteket säljs avskrivet material under tiden 22.2. till 31.3.2020. Vid huvudbiblioteket säljs avskrivet material lördag 22.2. till tisdag 31.3.2020. Under den första veckan säljs endast tidskrifter, fr.o.m. 2.3 även böcker. Välkomna!
Closest date:
Tuesday 31.3.2020 10:00 - 20:00
Dates:
Event homepage:
https://www.fredrikabiblioteken.fi/sv/news/f%C3%B6rs%C3%A4ljning-av-b%C3%B6cker
Price information:
Free event
Organizer:
Korsholms bibliotek
Skolvägen 1
65610 Korsholm
Phone: 06 327 7270
Email: biblioteket@korsholm.fi
Homepage: https://www.fredrikabiblioteken.fi/
Event location:
Korsholms bibliotek, Skolvägen 1, 65610 Korsholm
Finland
Report this event