Music
Pampas Nationaldag Pampas Nationaldag Svenskfinlands bästa studerandeevenemang som ordnas årligen av Pampasmaffian.
Evenemanget består av en olympiad på Vasa torg och en kvällsfest i Rewell Center på fredag 27.3 samt en sillfrukost i Smedsby UFs lokal på lördag 28.3.
Closest date:
Saturday 28.3.2020 11:00 - 15:00
Dates:
Price information:
En biljett till evenemanget kostar 25€
Organizer:
Pampas Nationaldag
Strandgatan 2
65100 Vasa
Email: pampasnationaldag@gmail.com
Event location:
Vasa torg, Rewell Center, Smedsby UF
Nedretorget
65100 Vasa
En länk till evenemanget kommer publiceras inom kort
Music
Pampas Nationaldag Pampas Nationaldag Svenskfinlands bästa studerandeevenemang som ordnas årligen av Pampasmaffian. Evenemanget består av en olympiad på Vasa torg och en kvällsfest i Rewell Center på fredag 27.3 samt en sillfrukost i Smedsby UFs lokal på lördag 28.3.
Closest date:
Saturday 28.3.2020 11:00 - 15:00
Dates:
Price information:
En biljett till evenemanget kostar 25€
Organizer:
Pampas Nationaldag
Strandgatan 2
65100 Vasa
Email: pampasnationaldag@gmail.com
Event location:
Vasa torg, Rewell Center, Smedsby UF
Nedretorget
65100 Vasa
En länk till evenemanget kommer publiceras inom kort
Music
Pampas Nationaldag Pampas Nationaldag Svenskfinlands bästa studerandeevenemang som ordnas årligen av Pampasmaffian. Evenemanget består av en olympiad på Vasa torg och en kvällsfest i Rewell Center på fredag 27.3 samt en sillfrukost i Smedsby UFs lokal på lördag 28.3.
Closest date:
Saturday 28.3.2020 11:00 - 15:00
Dates:
Price information:
En biljett till evenemanget kostar 25€
Organizer:
Pampas Nationaldag
Strandgatan 2
65100 Vasa
Email: pampasnationaldag@gmail.com
Event location:
Vasa torg, Rewell Center, Smedsby UF
Nedretorget
65100 Vasa
En länk till evenemanget kommer publiceras inom kort
Report this event