Art, Exhibitions & Handicraft
Heikki Willamo – En mytisk resa Österbottens museum En naturfotografiutställning som berättar om den relation mellan djur och människor som har pågått under ärtusenden.
Closest date:
Sunday 17.2.2019 10:00 - 17:00
Dates:
Price information:
9 € / 6 € / under 18 åringar gratis
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Museigatan 3, Vasa
Vaasa
Finland
Art, Exhibitions & Handicraft
Heikki Willamo – En mytisk resa Österbottens museum En naturfotografiutställning som berättar om den relation mellan djur och människor som har pågått under ärtusenden.
Closest date:
Sunday 17.2.2019 10:00 - 17:00
Dates:
Price information:
9 € / 6 € / under 18 åringar gratis
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Museigatan 3, Vasa
Vaasa
Finland
Art, Exhibitions & Handicraft
Heikki Willamo – En mytisk resa Österbottens museum En naturfotografiutställning som berättar om den relation mellan djur och människor som har pågått under ärtusenden.
Closest date:
Sunday 17.2.2019 10:00 - 17:00
Dates:
Price information:
9 € / 6 € / under 18 åringar gratis
Organizer:
City of Vaasa-Vasa Museums
Phone: 06 325 3800
Email: museoinfo@vaasa.fi
Event location:
Museigatan 3, Vasa
Vaasa
Finland
Report this event